Olid alles ajad! (2014) 7/7

Saatesari

Isemajandav Eesti, Kaablikraavi kaevamise aktsioon, Eestimaa laul, Keeleseadus, Balti kett. Rahvarinde rahumeelse ja eesmärgikindla poliitika tulemusena võeti vastu 1991. aasta. 20 augusti hilisõhtul „Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus riiklikust iseseisvusest“. Erakordseid aegu meenutavad Küllo Arjakas, Heinz Valk, Rein Veidemann, Kostel Gerndorf, Erik Terk, Mati Hint.