Kas kirjandusel on sugu? Keda uskuda - kirjanikku

Kultuurimeeter. Sirje Kiin ja kirjanduse vabadus 2/2

Eetriaeg
Saatesari

Kas kirjandusel on sugu? Keda uskuda - kirjanikku või arhiivii? Mida biograafia kirjutamisel tohib ja mida ei tohi Marie Underi näitel? Kas kultuuris on tabuteemasid? Vestlusringis kirjandusteadalsed Sirje Kiin ja Leena Kurvet-Käosaar Salvestatud Tallinnas Kirjanike Majas 26.10.2019