Majad Kopli liinidel hävivad kas inimtegevuse või

Linnaruumi arhiivist. Kopli (2011)

Eetriaeg
Saatesari

Majad Kopli liinidel hävivad kas inimtegevuse või loodusjõudude tagajärjel meie kõigi silme all. Linn otsib endale kuuluvale maa-alale juba pikemat aega arendajat, kes võtaks ette taastada osaliselt endisaegne hoonestus ning arendada välja puuduv infrastruktuur. Paraku on visioon Kopli liinidest jäänud senini ainult paberile. Autor Külli Mariste. TTV 2011