13.08.2020 - Koroonakriisist mõjutatud peresuhted vajavad nõustamist

Koroonakriis ja sellest tulenev majanduslik kahju, mõjutas märkimisväärselt peresuhteid. Kriisi-järgsel ajal ja uue võimaliku kriisi eel, kasvab taas oluliselt ...