28.05.2020 - Tööturulõhed eri rahvusest inimeste vahel on vähenenud

Huvi eesti venekeelse meedia vastu on mitte-eestlaste hulgas suurenenud, selgub kultuuriministeeriumi arengukava "Lõimuv Eesti 2020" eelmise aasta ...