22.05.2020 - Töövõime kaotanu ei pea kohtutäiturile ettemaksu tasuma.

Praegu kehtiva seaduse järgi ei või kohtutäitur nõuda ettemaksu üksnes juhul, kui täitmiseks esitatakse elatisnõue. Kuid peagi vabastatakse ettemaksust ka ...